Rune Lindströms stipendium

 Rune Lindströms minnesfond har till syfte att främja en fortsättning av Rune Lindströms arbete för ökad kunskap om kulturens betydelse för individ och samhälle samt till fördjupad kännedom om människan och hennes villkor för att på så sätt bidra till ökad förståelse mellan människor. Genom utdelande av stipendium skall fonden lämna stöd till personer som på olika sätt genom sitt agerande aktivt bidrager till Himlaspelets fortlevnad och därmed det budskap som Himlaspelet stor för. Ansökningshandlingar eller förslag skall vara Himlaspelets styrelse tillhanda senast den 25 maj och styrelsen skall fatta sitt beslut senast den 30 juni.

Sedan tillkomsten av Rune Lindströms stipendiefond har stipendier delats ut till:

1977 Juvas Marianne Andersson Leksand

1978 Anders Andersson Arvika

1979 Urban Agnas Leksand

1981 Per-Ola Björklund Bjursås
Tomas Hellström Borlänge
Åke Skommar Leksand

1983 Lena Olsson Leksand

1984 Ingrid Claesson Gävle
Anna Eiding Falun

1985 Helena Bergström Stockholm

1986 Pär Lindholm Stockholm

1987 Martin Lindström Insjön

1988 Eva-Britt Matz Leksand
Solveig Wikander Nacka

1989 Lars Hjertner Horndal

1990 Daniella Olympia E Josberg Stockholm
Eva C Katahriner Leksand

1991 Paulina Karlsen Borlänge

1992 Lena Andersson Borlänge
Annika Hansson Stockholm

1993 Ramon Pérez Cortes Falun
Johan Wikström Leksand

1994 Josefin Andersson Borlänge
Cecilia Parkert Stockholm

1995 Susanne Holmgren Göteborg

1996 Jonas Kruse Stockholm

1997 Greta Sundberg Stockholm

1998 Lisa Persson Vansbro

2000 Maria Hulthén Stockholm
Marit Persson Stockholm

2003 Anna-Carin Lock Gustafs

2004 Anders Tull Leksand

2005 Johan Pellas Leksand

2006 Förstaårselever vid Leksands Entreprenörskola

2007 Andraårselever vid Sätergläntan, Insjön

2008 Johan Andersson, Leksand

2009 Birgit Carlstén, Leksand

2010 Stina Kari Axelsson, Leksand
Sofia Östling, Djurås

2011 Ingemar Ihlis, Gagnef

2012 Pelle Lindström, Leksand

2016 Alm Nils Ersson, Siljansnäs
2017 Olle Lindell, Leksand
2018 Michael Meschke, Stockholm. Eva Sjöblom, Leksand

 

EN HIMLA MÄNNISKA 100 ÅR