Röster om Rune

Allt det vackra och sköna, som vi här i Dalarna känner och tycker, men som vi inte kan kläda i ord, det kunde han.
Nils Ingels
Ingels Himlaspelet

Rune Lindström var som konstnär så nära det mänskliga undret man kan komma. Han kunde det allra mesta och han kunde det mer än bra. Han var gudabenådat begåvad som diktare, tecknare, målare, skådespelare, talare, berättare, musikant. Ingenting var honom främmande. Han förstod de flesta, och han kunde knappast missförstå någon, eftersom hans förmåga att lyssna och på så sätt lära känna och kunna hjälpa var telepatiskt lyhört.

För allt vad Rune Lindström betytt genom vad han har sagt, med vad han har velat, med vad han har tecknat, med vad han har tänkt står oändligt många i stor tacksamhetsskuld – kamrater, vänner, lyssnare, TV-tittare, filmpublik. Vad vi kanske inte riktigt kan förstå och värdera är vad Rune Lindström betydde vid varje enskilt möte med varje enskild människa. Han hade tid och råd och ork för varenda en av alla han mötte. Och dessa var inte få.
Gösta Folke

RL m Gösta Folke Mats SAlamo foto Hans Malmberg RLca1941SF bild till Himlaspelet 1942
Rune med Gösta Folke i Himlaspelet

”I två och en kvarts timme sitter publiken fjättrad, ömsom rörd och gripen, ömsom road”, Erik Hjalmar Linder i Svenska Morgonbladet, 1941

”ett av de fullödigaste, mest genuint svenska dramatiska arbeten som vår inhemska litteratur på flera år riktats med”,
Oscar Rydqvist i Dagens Nyheter, 1941

På många sätt har Rune Lindström skänkt vårt landskap av sina rika gåvor, som författare, som konstnär, som skådespelare. Hans verk visar vad han ville, hans minne, hans verk ska leva.
Knis Karl

Rune gav av sitt hjälteblod, när han skapade. Anspråkslös, men intensiv, alltid sann och äkta, gav han oss del av sin inspiration och ledde oss på den Väg som till Himla bär. Rune Lindström gick bland oss här på jorden och – oss till tröst – lämnade han oförgätliga spår i de versioner han själv frammanade, kan vi se honom gå på de himmelska ängderna.
Rachel Balmori

RLteckning 1941?R med Himlaselstruppen
Rune Lindströms teckning med Himlaspelets truppen 1941

Han gjurde Himlaspelet lika genialiskt enkelt som Columbi ägg. Det är märkligt, att ingen tidigare kommit på idén att göra dramatik av dalmålningar. Här kommer en ung Uppsala student som gör detta genialiska lyckokast och Rune kunde bära sin framgång med ödmjukhet.
Per Johannes


Himlaspelets trupp i Malmö 1963 (P. Ingels samling)

Rune Lindström var en av de ursprungligaste teaterbegåvningar, jag har mött. Jag såg honom första gången, när Himlaspelet hade sin premiär på Dramatiska teatern och fäste mig ögonblickligen vid hans saftiga, spontana och folkliga talang, hans behärskning av kroppens uttrycksmedel, av röstens uttryckningsmedel och dessutom hans personliga värme och charm. Det var skådespelaren. Det var berättaren och det var framförallt fantasimänniskan.
Holger Löwenadler

 

Man undrar om detta landskap egentligen vet vad Rune Lindström har betytt. För sina vänner var han en outtömlig källa till vederkvickelse. Hans hand sträcktes alltid ut till vänfast handslag. Hans verk, som vi har att förvalta, ska påminna oss om diktaren och vännen Rune. Låt oss minnas honom som han var i sin krafts dagar. Snar till skratt och alltid färdig för nya planer.
George Thunstedt

Till slut vill jag framhålla att behållningen av Runes verk är bilden av honom som vän och människa: ärlig och vänfast. Han var en helgjuten personlighet.
Majt Blanck


RL Johannes i Ordet RLOrdetVictorRune43
 Rune i ”Ordet” 1943

Först och främst tackar jag Rune som genom sitt verk berikat så många människors liv, inte minst mitt eget.
Nils Gustafsson

Rune Lindström som genom sin begåvning, sin personliga utstrålning och sin ödmjukhet inför konsten, är en av förra århundradets mångsidigaste konstnärer.
Rolf Rågsveden , Hela texten 30 år sedan Rune Lindström dog

Rune lyckats med att på ett högst personlig sätt och med stor humor gestalta och dramatisera sina stora insikter i Bibel, teologi och folkslivsforskning. I detta avseende är han helt unik i den svenska literaturen.
Jörgen Dicander

 


Lille Bror Söderlundh och Rune

Vi möter ondskan i världen i nyheterna varje dag, terror och rasism. Himlaspelet är därför lika aktuellt idag som för 75 år sedan. Lika allmänmänskligt, lika genialiskt – en predikan i teaterform. Mats Erssons levnadsstig är vår egen men spelet ger framtidstro och förtröstan.
Margaretha Hedblom 

RL-vid-smink- RuneIMG_7809

En ung teologistudent lyfter fram våra fäders bilder om ont och gott. Det är dalfolkets enkla tro som RL tar till sitt hjärta när resten av världen återigen krånglar till det. Han söker efter vägen hem i en omöjligt tid mitt i världens största mordsynfoni, det andra världskriget.
Martin Lindström, 2005 

Vi uttrycker en förhoppning om att en ny generation skall uppleva RL budskap lika aktuellt idag som när den unge studenten reagerade mot våld och terror i skuggan av andra världskriget och delade med sig av övertygelsen att vägen till Vår Herre går i nådens ljus.
Föreningen Himlaspelet, 2010

Själva är vi besjälade av att Himlaspelets budskap måste förmedlas till en ny generation. ”Den wäg som till Himla bär” är nådens väg. Den ondska som förmörkade världen när Himlaspelet hade premiär visar förfarande sitt fula tryne. Är lycka att bli ägare till påsar med guld och förkväva andra människor eller är det kanske att känna doften av sälg? Ja, Himlaspelet har flera bottnar och vi vill så gärna att fler och fler skall få upptäcka detta.
Staffan Rönnegård, 2010

 

RLRadio Tv nm 52 dec 1961 RLm Björn Berglund vid inspelningen av SRprogramet Himlaspelet 1953

Varje generation måste, säger Rune Lindström, kämpa mot förminskiningen av människovärdet. Himlaspelet är inget bygdespel, inget krönikespel heller. Rune Lindström dramatiserade dalmålningar är stor teaterdikt, en lyrisk scenslinga om livet, döden och livet efter döden i en ren och enkel form, bräddfylld med mänskligt allvar och humor, spänning och skönhet.
Birgit Carlstén, 2010

Himlaspelets kärna och dragningskraft har levt kvar genom åren, trots allt som skett till det yttre. Aktörer och regissörer har kommit och gått, liksom musiker och musik. Spelplatsen har förändrats liksom scenografin, men fortfarande har det en betydelse för många människor. För att åstadkomma den sortens attraktion under så pass många år krävs något utöver en fängslande berättelse. Kanske kommer Rune Lindströms ”Ett spel om en väg, som till Himla bär” – Himlaspelet – att slutligen räknas in bland vårt lands oundgängliga kulturskatter. Himlaspelet 70 år

 

RLportreRLca1970 foto Alfred Hedén

Vi har nog alla en liten Mats inom oss. En som ibland får oss att hamna på lite krokiga vägar. Men som driver oss att söka sanningen kräva rättvisa. Fast ibland står det ju en Gammel-Jerk vid vägkanten och det blir lite omvägar… Men det är ju som alltid – kärleken är drivkraften. Jag tycker att Himlaspelet är en kulturskatt som sätter hela Dalarna på kartan.
Maria Norrfalk, Landshövding, 2010

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Himlaspelet är, och har alltid varit, nära förknippat med Leksand. Spelet har ett universellt budskap, men ger naturligtvis oss här i Leksand en extra dimension genom de bilder från bygden som målas för oss. Styrkan i Himlaspelet ligger inte bara i pjäsen, utan också i dess historia. Jag ser Himlaspelet är en viktig del av det Leksand som med stolta traditioner och ett öppet sinnelag möter framtiden.
Ulrika Liljeberg, Kommunstyrelsens ordförande,
Leksands kommun, 2010

Tack Rune Lindström för ditt mästerverk, en predikan som håller länge än. Det är många här i Leksand som sett ditt spel och tagit det till sig som en del av dem själva. De har fått en referensram om vad livet går ut på, livets väsentligheter, vad som håller och inte håller. Vägen till Gud kan vara svår.
Fredrik Lautmann, fd kyrkoherde i Leksand
Varför är värden så ond
varfo%cc%88r-a%cc%88r-va%cc%88rlden-sa%cc%8a-ond

I de stora svenska litteraturhistorierna nämns inte Himlaspelet eller Rune Lindström med ett enda ord. Lika tyst är det i Dramatens båda jubileumsvolymer 1986 och i förre Dramatenchefen Lars Löfgrens Svensk teater, 2003, trots att Himlaspelet under två säsonger var Dramatens stora publikmagnet. I Ny svensk teaterhistoria, 2007, ägnas Himlaspelet en halvsida i avsnittet ”Platsens sceniska magi”.
Christer Åsberg
är professor och tidigare huvudsekreterare i Bibelkommissionen, 2011  –
Hela essä – Himlaspelet är mer en bygdespel

Rune som Gustav Vasa 71 Rune som Gustav Vasa1
Rune som Gustaf Vasa 1972

Få människor föds med en sådan mångsidig konstnärlig begåvning som Rune Lindström. Han tillhör de yppersta bland 1900-talets svenska visdiktare och kan jämställas med Birger Sjöberg, Nils Ferlin och Evert Taube. Lindströms texter är sällsynt musikaliska och har lockat tonsättare som Håkan Norlén, Anders Börje, Jan Johansson och Lillebror Söderlund.
Wasa Music  Mer – Lindstrom_fakta Wasa musik 

Det är dags att synliggöra Rune Lindström. Rune Lindström är en – som jag i mitt hjärtas blues klagande framsjunger – icke av denna världen varande allkonstnär. Den sista gång jag såg/hörde honom så fick jag ett minne: Rune plockade i en hylla till bristningsgränsen laddad med böcker, tidningar, anteckningar, ritblock…
– Den här skall Du ha Dig nära, bullrade RL. Vem hade han porträtterat? Jo, Bertrand Russell.
Thorwald Olsson, journalist och konstnär

”Han var gudabenådad som diktare, tecknare, målare, skådespelare, talare, berättare och musikant”,
Gösta Folke
i sin minnesruna vid Lindströms bortgång 1973.

Ritstift – Himlaspelets Lindström prövade sina vingar i DN
Hela artikeln – RITSTIFT-I-DAGENS-NYHET-1

RLca1960 foto Folke Larshans Leksand RL som Gustav VAsa MAlmö stadsteater 1971

Rune som rikemannen i Himlaspelet och Gustav Wasa

 

 Rune 100 år Birgit Carlstén MLv26 2016
Birgit  Carlstën – Rune Lindström 100år

 

 

EN HIMLA MÄNNISKA 100 ÅR