Verk

 

I Jubileumsår 2016, försöker vi, med olika program och  minnesutställningen (Leksands kulturhus 9/4-21/5 2016)  samla och tillgänglig göra  Runes utspridda verk och visa hans mångsidighet samt bredda bilden av Rune Lindström.

RL Omslag Himlaspelet 2010.1 RL Dalahistorier 1948 RL Döden tar studenten 1948omslag


Litteratur av Rune Lindström
Bergsmannen, dikt i Loke, årg. 22, 1935, Nr 1 sid. 3

Träkors och stenkors, prosadikt i Loke, årg. 22, 1935, Nr 1, sid. 11.

Underliga äro dina vägar, dikt i Loke, årg. 22, 1935, Nr 2, sid. 5.

Vågorna, prosadikt i Loke, årg.22, 1935, Nr 2, sid. 6.

Min verksamhet som amatörfotograf, ett kapitel ur ”Gärdsgårdsstörar och jordgubbsland”, i Loke 1936, Studentnummer, sid. 8-9.

 

Folktro och övertro38omslag

Folktro och övertro från Bergslagen och Dalarna,
Uppteckningar, 1938

Ett spel om en wäg som till himla bär, sex dalmålningar, Stockholm-Uppsala, 1-17 uppl. 1941-81.

RL6TavlorB RL6tavlorA

 

Taklagsöl vid kransresningen på Greksåsarboden på Skansen den 19 juli 1942, Dikt i Fataburen 1943, Stockholm 1942, sid. 15-18.

Den svenska folkkulturen som inspirationskälla, Bygd och natur 1944, Nr 2, Årsbok, s. 51-58.

Höga Visan, Textbearb. Rune Lindström. Illustr. Kay Christensen, Stockholm 1946.

Dalahistorier, samlade och med teckningar av RL, Stockholm 1946.

Johannesnatten, dansspel i fyra tavlor, illustr. Av RL, Stockholm 1948.

Döden tar studenten, roman, Stockholm 1948.

RL29Selma33  RLBarnens dags tidning1937RL3Antons-musikanter47   RLJägmästareTammmedfru1935Runes illustrationer 1932 -1937

Ljuslågan, En dramatisering av Selma Lagerlöfs legend, författad till och uppförd vid KFUK:s scoutförbunds 25-års jubileum 1946. Illustr. Av RL, Stockholm 1948.

Ärade publik, utan underskrift i Himlaspelsprogrammet 1950, sid. 3, innehåller bl.a. en liten dikt, Du ende, som även finns i en broschyr Himlaspelet-Leksand-Dalarna, tryckt hos Eric G. Petterssons Boktryckeri Insjön, 1950, och där undertecknad Rune Lindström. (Himlaspelsprogrammen och broschyren finns i Himlaspelsarkivet, Leksand).

Utan rubrik, i broschyren Himlaspelet-Leksand-Dalarna, tryckt hos Eric G. Petterssons Boktryckeri Insjön, 1951 (finns i Himlaspelsarkivet, Leksand). RL berättar om Leksandskvinnan som han mötte vid den första generalrepetitionen 1941 och som sa: ”Jag ska gå hem och tala med Vår Herre om vädret”. – Och när kvällen kom drog Vår Herre bort sina regnskyar, som jorden så väl behövt, och lät solnedgången förgylla Leksand med ett ljus i vilket våra tavlor alltid skall förblekna”.

Dalmålningarnas värld, Västerås stift i ord och bild, Stockholm 1951, sid.299-306.

RLde gamla smederna RLSV pojkar april1941a

 

”Ärade publik”, Himlaspelsprogrammet 1952 (i Himlaspelsarkivet i Leksand), sid. 3, utan författarangivelse men RL?

”Ärade publik”, Himlaspelsprogrammet 1953 (i Himlaspelsarkivet i Leksand), sid. 3.

”Ärade publik”, Himlaspelsprogrammet 1954 (i Himlaspelsarkivet i Leksand), sid. 3.

Om dalkarlskynnet, Dalarnas spelmansförbunds medlemsblad 1954, julen, s. 22-24.

Den gyllene legenden om den heliga Katarina av Alexandria (Scripta amicorum). Sewed Sjöholm på femtioårsdagen 1954, Falun-Leksand 1954, sid. 4-14.

A Play wich tells of a road that leads to heaven. Six Dalecarlian wallpaintings, Malung 1955.

Dagg, dikt I Röster I Radio, årg. 24, 1957, Nr 32, sif. 16.

Dalahistorier, samlade av RL, Dalarnas Jul 1957, sid. 27.

RLGöken litterära gymngöreningen 1942 RL7illAmerika Johan1944

 

Rune Lindström berättar om Himlaspelet och Körkarlen, Kurbitsen. Utg. Av folkhögskolan Leksand 1958, sid. 4-5, 31.

Midsommar, av RL och Gunnar Lundh. Textsättning: RL, Illustr., Stockholm 1958.

Minnesord över Owe Husahr, Falu-Kuriren 21-2-1958.

Leksands kvinnodräkt, Kurbitsen. Utg. Av folkhögskolan i Leksand 1960, sid. 25-27.

Victor Sjöström och Dalarna. – Viktor Sjöström i Dalarna, Dala-Demokraten 23.4.1960 och 26.4.1960.

Till en sångarhövding, dikt som RL läste vid Hugo Alfvéns bår, Borlänge tidning 16.5.1960, sid. 6.

I andakt, glädje, sorg och vrede, Röster i Radio-TV, Årg. 29 (1964), Nr. 51, sid. 42-43.

Sägnerna om Gustav Vasas äventyr i Dalarna, u.å., 31 s., 111. (1964).

RL27Påskkort32.33 RLEdvard34

 

Simson och Delila på Stora torget i Falun, Galder. Utgivare: Dala gymnasistförening. Årg. 96 (1964), nr 2, sid. 2-3.

Selma Lagerlöf fann mycket stoff i Dalarna, Dala-Demokraten 11.7.1964.

Himlaspelet, Leksand, Dalarnas hembygdsbok, 1965, sid. 167. Fotografi å sid. 166.

Ingemarspelen, Nås, Dalarnas hembygdsbok, 1965, sid. 169. Fotografi å sid. 168.

Helgjutet. En rimkrönika om Frost Matts Mattssons fabrik i Östnors by och Mora socken vid dess hundraårsjubileum den 12 juni 1965, Falun 1965, 62 sidor.

Pelles och Anna Elisabets julafton. Ritad och berättad av RL, Falun-Stockholm 1965.

Dalarna i kameraögat, Text: RL, Foto: Lars Lindbom, Malmö 1966.

RLDalarna i kameraögat 1966omslag RLJohannesnatten 1948omslag

 

Under Betlehems stjärna, dikt i Dalarnes Jul 1966, sid. 1.

Marias dröm, dikt i tyst jul 1966, sid. 13.

Svart Lucia, dikt i tyst jul 1967, sid. 4-5.

Ur baracken. En hälsning från HSB i Fagersta, Prolog av RL vid HSB:s i Fagersta 10-års jubileum den 22 nov. 1968.

Fäbodliv, Illustr., Malung 1969.

RLFäbodliv 1969 Malung RL50år i Leksands redaktör

 

Järnbruksliv, Illustr., Stockholm 1970.

Epilog, dikt i Tunum 1972, sid. 27, ”Vid den förnämligakonsert, som i bl.a. Stiftelsen Jussi Björlinggårdens regi avnjöts i Stora Tuna kyrka den 10 juni, läste författaren Rune Lindström sin för detta tillfälle författade epilog”.

Dana nobis pacem, Arbogaspelet (1962), sid. 65-131 i Västerås stiftsbok 1978, Falun 1978.

Min stämma, dikt, sid 62 i Västerås stiftsbok 1978, Falun 1978.

Dalarna. Liten dalmålning. (Omsl.)Solna u.å. 32 s. 111. Utg. Av Firma Allan Flink Björnänge. – Publiceras på tyska under titeln: Dalarna. Eine Landschaftsschilderung.

Rune Lindström DIKTER, Dalaförlaget, 1991

RL Julafton1965 RLDikter 1991 illustration från 1947

 

Redigering

Olofskrönikan, utgiven av Jönköpingsposten i samarbete med KFUM:s Olofsborgsläger, nr 1-7, Jönköping 1941.

Femtio år i Leksand, Leksand-Falun 1954.

Scripta amicorum, Sewed Sjöholm på femtioårsdagen 1954, Falun-Leksand 1954.

Dalaröster, Falun 1967, redigerat tillsammans med R- Forss.

(Dalahistorier, samlade och med teckningar utg., Stockholm 1948).

 


Översättning 

Joe Hills sånger (översatta tillsammans med Jacob Branting), The complete Joe Hill song book, under red. Av E. Kokk, Stockholm 1969, 2 uppl. 1973. Utdrag i Lyrikvännen, nr 3, Stockholm 1969.

 


Litteratur om Rune Lindström

Banck, Majt, Rune Lindström, författaren, skådespelaren, tecknaren och dalmålaren, sid 76-86 i Västmanlands-Dala nation, skriftserie XIII, Festskrift till universitets 500-års jubileum, Västerås 1977.

Bergström, Bernt, Roll och verklighet – Rune Lindtröm – ett vänporträtt, sid 54-62 i Västerås Stiftsbok 1978, Falun 1978, även i Julottan 1973.

Bergström, Bernt, Roll och verklighet, studieplan till Himlaspelet, SKS Falun 1981.

Björklund, Per-Ola, Bygdespel i Dalarna, handling, bakgrund, tillkomst, berättad av Per-Ola Björklund, Stockholm 1983, sid. 11-102.

Cassel, Gustav, Karlfeldt, Rune Lindström och Himlaspelet, Svenska dagbladet12.1.1942, även i Vår bildnings fåfänglighet, 1942.

RL Omslag Himlaspelet 2010 RL Himla upplagor

 

Dicander, Jörgen, Rune Lindström och Himlaspelet, några fakta och synpunkter med förslag till samtal, sid. 122-151 i Västerås stiftsbok 1981-82, Falun 1981.

Dicander, Jörgen, Rune Lindström som serietecknare, hans kontakter med Studiescen samt något om hans personlighet, sid.119-126 i västerås stiftsbok 1982-83, Malung 1982.

Dicander, Jörgen, Rune Lindströms förebilder samt några religionspsykologiska synpunkter på hans personlighet, sid. 49-53 i Västerås stiftsbok 1983-84, Malung 1983.

Engqvist, Å., Spel av man med många vägar, Stockholmstidningen 26 juni 1960.

Folke, Gösta, Nekrolog över Rune Lindström, Dagens nyheter den 26 april 1973.

Furuland, Lars, Malung och litteraturen, artikel sid. 345-347 i Malung, ur en sockens historia 4, Malung 1977.

Gustafsson, Nils, Himlaspelet fyrtio år,  Människor, episoder och minnen,  Dalaförlaget, Malung 1981.

RLHimlaspelet40årOmslag RLbok om R av Majt Banck

 

Gustafsson, Nils, ”Är det riktigt säkert med himlen å det där, eller är det bara sånt som vi har tänkt oss?”, sid. 152-154 I Västerås Stiftsbok 1981-82, Falun 1981.

Gustafsson, Robert, Skinnarspelet föddes i pauserna under ”oss åsnor emellan”, DD 23.6.1981.

Gustafsson, Robert, Rune började med punkter. Skinnarspelets scen byggdes på krognota, DD 17.6.1981.

Hedlund, Karl, Leksands Himlaspel (Hedlund, Karl, I Leksand. Sett och sagt under 500 år. Leksands Sparbanks 90-års jubileum, sid. 185-189, Gävle 1960.

Heimgård, Elis, Något om budskapet i Selma Lagerlöfs ”Jerusalem” (behandlar även Nåsspelet), sid. 132-142 i Västerås Stiftsbok 1978, Falun 1978.

RL Hekgjutet 65FMMattsson RLJörgenDicandersbokOmslag

 

Lundin, G., Filmregi Alf Sjöberg, Stockholm 1979.

Nordström, Bernhard, Lyckligt slarv räddade ”Ett spel om en väg…”. Kt-intervju med RL, artikel i Karlstads tidning 22.11.1943. (RL säger i intervjun att Himlaspelet ej är ett förstlingsverk. Han har skrivit ett 30-tal skådespel som han stoppat i skrivbordslådan och sedan bränt upp).

Peterson, Bertil, Dalmålaren Rune Lindström blev Nalle Puh med Sverige, Vestmanlands läns tidnings julnummer 1966, sid. 4-5.

Rying, Matts, Hos Himlaspelets diktare, Röster i radio. Årgång 24 (1957), nr 32, sid 5, 32.

Thor, Ingrid, Från Himlaspelet till Nalle Puh, Borlänge tidning 15.9.1970.

Thor, Ingrid, Himlaspelet, Rune Lindström skrev en predikan, den håller än efter fyrtio år, sid. 8 i Borlänge tidning 11.7.1981 (i artikeln nämns en intervju med Rune Lindström, varvid denne berättat om att man diskuterat ytterligare scener i Himlaspelet).

Weinstock, William, Rune Lindström, De dövas julgåva 1964, sid. 5-10, 111.

Weinstock, William, Ett spel om en wäg genom 40 år, sid. 116-121, en bildkavalkad i Västerås stiftsbok 1981-82, Falun 1981.

”Är det riktigt säkert med himmeln å det där, eller är det bara sånt. som vi tänkt oss”, NILS GUSTAFSSON, 1981, Ingår i: Västerås stiftsbok. – 1102-321X. ; 1981/82(75), s. 152-154

Rune Lindström – Bibliografi av Jörgen Dicander, Leksand 1985

 

 

Så föddes Himlaspelet, Karlsson, Seth, 1984,
Gammalt och nytt från Dalarna.

 

Rune Lindström och film – Martin Lindström, Filmvetenskap,
Stockholms Universitet, 1986

Skillnaden mellan filmen Himlaspelet från den väg som upp till himla bär, Martin Lindström, Filmvetenskap, Stockholms universitet, 1986

Rune Lindström, en minnesbok, sammanställd av Majt Bank,
Dalaförlaget, Malung 1990

Rune Lindström 1916-1973, hans liv och verk,
sammanställd av Elisabet Strömberg
Fagersta/Leksand 1995

Vem är vem i Himlaspelet, av Sune Garmo, Boda kyrkby, 1997

 

Spel med dragningskraft, Lystedt, Ann, 1997, Ingår i: Västerås stiftsbok. – Västerås : Västerås stiftsstyrelse, 1959-. – (Skrifter från Västerås stift, 1104-5302). – ISSN 1102-321X. ; 1997/98 (91), s. 44-45 : ill.

 

Dalanöjen av Per-Ola Björklund, Dalarnas museum, Falun 1999. 207 sidor. Revy, teater och film i Dalarna under 102 år.

Ingmarsspelen , 50 års jubileum, Skans Victoria Airey,  Nås, 2009

Ett spel om en väg som till Himla bär, 70 år, Himlaspelets förening,
Leksand, 2011

Åhlen, Carl-Gunnar, texten på skivmappen till SRLP 1325.

Svenskt konstnärslexikon.

Svenska män och kvinnor.

Vem är det?

Svenska biografiskt lexikon.

Västmanlands-Dala nation i Uppsala 1932-1942 (1942).

Nekrologer över Rune Lindström i Dala-Demokraten, Falu- Kuriren, Borlänge tidning och Södra dalarnas tidning 26 och 27 april 1973.

HimlaspeletFILM Plakat (kopia) RLOrdetPlakat43

 

FILMMANUSKRIPTFÖRFATTAREN

Biograffilmer

Himlaspelet, Wivefilm 1942.

Ordet, SF 1943.

Kejsarn av Portugallien, SF 1944.

Johansson och Vestman, SF 1946.

Det är min modell, SF 1946.

Ödemarksprästen, Sandrewateljéerna 1946.

Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin, SF 1947.

RLTant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin Omslag47  RLHäxan Plakat

 

Rallare, SF 1947.

Jag är med eder, Studio Film 1948.

Nu börjar livet, 1948.

Dit vindarna bär, Ohberg-Europafilm 1948.

Farlig vår, Fribergs filmbyrå, 1949. (Bygger på RL:s roman Döden tar studenten).

Kvinna i vitt, Fribergs filmbyrå, 1949.

Människors rike, Nordisk tonefilm 1949.

Stora hoparegränd och himmelriket, Nordisk tonefilm 1949.

Skeppare i blåsväder, SF 1951.

För min heta ungdoms skull, nordisk tonefilm 1949.

Kärlek, SF 1952.

Förtrollad vandring. Nordisk tonefilm 1954.

Seger i mörker, SF 1954.

Salka Valka, Nordisk tonefilm-Edda Film 1954.

SAlkaValka 54 Körkarlen 58

 

Männen i mörker, Nordisk tonefilm 1954.

Hemsöborna, nordisk tonefilm 1955.

Sången om den eldröda blomman, SF 1956.

Prästen i Uddarbo, Nordisk tonefilm 1958.

Körkarlen, Nordisk tonefilm 1958.

Fly mej en greve, Triangelfilm 1959.

Lejon på stan, Fontanafilm 1959.

Carl von Linné, okänt när

Farlig vår RLroman 49 Jag är med Eder 48

 

För televisionen

Himlaspelet, 1959.

De vandrade till Sion, 1966. (Utvandringen från Nås.)

Dalmålningar, 1967.

Kejsaren av Portugallien, RL läste boken i 10 avsnitt, 1969.

RL Alfred Heden insp Kejsarn
 Arbete med ”Kejsaren av Portugallien ”

Rune vid inspelningen av Gustav Vasa 71
Arbete med Gustaf Vasas äventyr i Dalarna

 

Hugo Alfvén om sitt liv, 1969.

Spelmans jordafärd, 1969.

Jordens oro viker, 1970 ( om J.O. Wallin)

Gustaf Vasas äventyr i Dalarna, 1971.

Häxa, 1973.

Dessutom tog RL initiativ till ett program som sändes 1974 där Halvar Björk läste Dan Andersson.

 

Regissören

Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin, 1947.

Vägen går vidare, 1950.

Mot framtiden, 1952.

Ingmarspelet (Nås), 1959-1972.

Skinnarspelet (Malung), 1967-1972.

RLca1941SF bild till Himlaspelet 1942 RLPerukmakare Arne Lindh o R annandag Jul 1941Rune som Mats  i Himlaspelet


FILMSKÅDESPELAREN

1942 Midsommarvaka – Drängen.

1942 Himlaspelet – Mats Ersson.

1943 Ordet – Johannes Borg.

RLOrdetVictorRune43 RL Johannes i Ordet
Rune Lindström i Ordet 1943

 

1948 Jag är med eder – Helge Tellberg.

1952 Mot framtiden – Okänd roll.

1956 Häxan La Sorciére – Pastor Hermansson

1966 Syskonbädd 1982 – Pastor Samuel Zacharias Storck.

1966 Nattlek – Albin.

1966 Yngsjömordet – Häradshövding Wahlbom.

1967 En strålande dag – En munk.

1968 Vindingevals – Mjölnaren Mattsson.

1968 Skammen – Den tjocke herrn.

1968 Bamse – Prästen.

1969 Pippi Långstrump/Pippi Langstrumpf – Kyrkoherden.

1971 Lockfågeln – Kyrkoherde Molin.

 

Teaterskådespelaren

Mats Ersson – Den rika mannen och kurbitsmålaren i Himlaspelet.

Roller i Riksteatern och bl a Gustaf Vasa på Malmö stadsteater.

Rune som Gustav Vasa 71 RL som Gustav VAsa MAlmö stadsteater 1971
Rune som Gustaf Vasa i Malmös stadsteater 1972

 

Bygdespelsförfattaren

Himlaspelet 1941.

Rövarna på Hunneberg, 1953, Skansen.

Nåsspelet 1958.

Arbogaspelet 1962.

Säterspelet 1962.

Malungsspelet 1967.

 

RL Himlaspet prog.blad 1951 RLIngmarsspelen premiär 1959

 

Librettisten och Scenografen

Johannesnatten 1948. Musik av Gunnar de Frumerie. Scenografi och libretto av RL.

Den förlorade sonen 1957. Musik av Hugo Alfvén. Libretto av Ivo Cramér och RL målare.

Simson och Delila 1964. Musik av Erland von Kock. Scenografi och libretto av RL.

RLen saga om en saga tidnartikel 81 RLsomGustav Vasa i Malmö1970-71urprogram

 

Visor – Vistexter

Mer om Runes visor – Lindstrom_fakta Wasa musik

 

 

 

****
Källa: Rune Lindström – Bibliografi av Jörgen Dicander,
Leksand 1985

Rune Lindström 1916-1973, hans liv och verk,
sammanställd av Elisabet Strömberg
Fagersta/Leksand 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

EN HIMLA MÄNNISKA 100 ÅR